Oddíl sportovní gymnastiky Česká Lípa

Pro dívky i chlapce

Historie

První sportovní gymnastky v České Lípě začaly cvičit pod vedením Evženy Bittnerové již v rámci kroužku při tehdejším ODDM ( Okresní dům dětí a mládeže ) v polovině 60.let minulého století.

Protože více sportovních kroužků dosahovalo dobrých sportovních výkonů a jejich trenéři je chtěli zapojit do mistrovských soutěží, konala se dne 1.12.1969 zakládající schůze nové tělovýchovné jednoty při ODDM. Byl schválen oficiální název TJ ODDM a zakládajícím členem a členem výboru se stala také trenérka sportovních gymnastek Evžena Bittnerová. K té se časem přidal i její manžel Milan Bittner a pod jejich vedením sportovní gymnastika žen dosahovala slušných úspěchů dalších 20 let. Manželé Bittnerovi si vychovali v oddíle i následovnice, které po ukončení jejich aktivní činnosti dále pokračovaly v trenérském vedení malých sportovních gymnastek.

Mezi dlouhodobé trenérky patřily sestry Martina a Romana Čapkovy, Jana Ponikelská a ing. Hana Janďourková.

V současné době trénují děvčata ing. Hana Janďourková a odchovankyně Alena Měchurová.

V roce 1971 se tento oddíl sportovní gymnastiky rozrostl i o chlapce. Sportovní gymnasty vedl ing. Jan Pištínek a od roku 1972 také Arnošt Sameš, který trénuje oddíl chlapců dodnes

Předsedou oddílu sportovní gymnastiky byl dlouhá léta Arnošt Sameš.

V současné době je oddíl SG členem TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. Členská schůze dne 19.12.2014 zvolila nové vedení oddílu a schválila nové stanovy. Předsedkyní oddílu se stala ing.Hana Janďourková ,místopředsedou Mgr.Zbyněk Landa . Arnošt Sameš byl zvolen členem výkonného výboru a byl jednohlasně ustanoven doživotním čestným předsedou oddílu sportovní gymnastiky.

Komise rovných příležitostí ve sportu při ČOV ocenila při slavnostním ceremoniálu trenérku Hanu Janďourkovou za celoživotní dobrovolnou činnost. Obdržela ocenění Trenérka/cvičitelka roku 2018.

Publikováno: 3.4. (upraveno 3.4.)

V rámci vyhlášení soutěže Sportovec Českolipska za rok 2020 byl uveden, zcela zaslouženě, do síně slávy dlouholetý trenér chlapců našeho oddílu Arnošt Sameš.

Staň se členem oddílu sportovní gymnastiky v České Lípě.

informace pro rodiče