Oddíl sportovní gymnastiky Česká Lípa

Pro dívky i chlapce

Historie

První sportovní gymnastky v České Lípě začaly cvičit pod vedením Evženy Bittnerové již v rámci kroužku při tehdejším ODDM ( Okresní dům dětí a mládeže ) v polovině 60.let minulého století. Protože více sportovních kroužků dosahovalo dobrých sportovních výkonů a jejich trenéři je chtěli zapojit do mistrovských soutěží, konala se dne 1.12.1969 zakládající schůze nové tělovýchovné jednoty při ODDM. Byl schválen oficiální název TJ ODDM a zakládajícím členem a členem výboru se stala také trenérka sportovních gymnastek Evžena Bittnerová. K té se časem přidal i její manžel Milan Bittner a pod jejich vedením sportovní gymnastika žen dosahovala slušných úspěchů dalších 20 let. Manželé Bittnerovi si vychovali v oddíle i následovnice, které po ukončení jejich aktivní činnosti dále pokračovaly v trenérském vedení malých sportovních gymnastek. Mezi dlouhodobé trenérky patřily sestry Martina a Romana Čapkovy, Jana Ponikelská a ing.Hana Kučerová. V současné době trénují děvčata ing.Hana Kučerová a Mgr.Zbyněk Landa.

V roce 1971 se tento oddíl sportovní gymnastiky rozrostl i o chlapce. Sportovní gymnasty vedl ing. Jan Pištínek a od roku 1972 také Arnošt Sameš, který trénuje oddíl chlapců dodnes.

Předsedou oddílu sportovní gymnastiky byl dlouhá léta Arnošt Sameš.

V současné době je oddíl SG členem TJ Lokomotiva Česká Lípa. Členská schůze dne 19.12.2014 zvolila nové vedení oddílu a schválila nové stanovy. Předsedkyní oddílu se stala ing.Hana Kučerová, místopředsedou Mgr.Zbyněk Landa . Arnošt Sameš byl zvolen členem výkonného výboru a byl jednohlasně ustanoven doživotním čestným předsedou oddílu sportovní gymnastiky.

OCENĚNÍ TRENÉRKA/CVIČITELKA ROKU 2018 OBDRŽELO I NĚKOLIK TRENÉREK SPORTOVNÍ GYMNASTIKY

Ženy, které se věnují trénování různých věkových kategorií sportovců oceňuje Komise rovných příležitostí ve sportu při ČOV. Mezi nimi bylo letos oceněno i několik trenérek sportovní gymnastiky.

Publikováno: 3.4. (upraveno 3.4.)

Trenérky a cvičitelky napříč mnoha sportovními odvětvími převzaly první dubnový den ocenění na slavnostním ceremoniálu Trenérka, cvičitelka roku 2018. Více než třicítka žen byla oceněna ve třech v kategoriích – profesionální trenérka, objev roku a dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky.

Ženy, které se věnují trénování a výchově různých věkových kategorií sportovců a širokému spektru sportů od vrcholových po nesoutěžní, oceňuje Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru.

"Všechny tyto ženy mají můj velký obdiv za tu třetí směnu, kterou absolvují. Někdy se bohužel na poděkování zapomíná,“ řekla Naďa Knorre, předsedkyně komise.

Oceněné trenérky:

Petra Hastíková po skončení závodní kariéry předává už 25 let zkušenosti sportovním gymnastkám v Ostrožské Nové Vsi. Podílí se na chodu klubu a je také rozhodčí 2. třídy.

Libuše Hornová je zakladatelkou a dlouholetou funkcionářkou a trenérkou sportovní gymnastiky v Bruntále. Ke sportu, nejen ke gymnastice, přivedla několik generací bruntálských dětí. Základům sportu učila například basketbalistku Hanu Machovou–Horákovou.

Eva Kreiselová vychovala několik generací gymnastů a gymnastek v Šumperku. Věnuje se především dětem mladšího a staršího školního věku.

Ivana Křístelová se 28 let věnuje trenérsky ve Znojmě sportovní gymnastice. Za svou práci získala stříbrné ocenění v prvním ročníku soutěže Díky, trenére!

Hana Kučerová celý sportovní život spojila s TJ Lokomotiva Česká Lípa. Nejprve působila v oddíle sportovní gymnastiky jako závodnice, nyní už mnoho let jako trenérka, cvičitelka a funkcionářka.

Věra Veselovská vede 43 let oddíl gymnastiky v Broumově. Kromě trenérské práce pomáhá v Broumově se zajišťováním akcí pro širokou veřejnost.

Fotogalerii z vyhlášení naleznete zde

Staň se členem oddílu sportovní gymnastiky v České Lípě.

informace pro rodiče